Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vásároljon webáruházunkban, ha jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) feltételeit megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése elfogadottnak tekintendő.

A LOCATELLI Hungária webruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.16) Kormányrendelet alapján működik.
Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014. Kormányrendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

A webáruházat a LOCATELLI Hungária Kft. működteti.
Cégnév / Név: LOCATELLI Hungária Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon: +36-23-880-890, +36-30-4379-766
E-mail: info [kukac] locatelli-hungaria.hu
Weboldal: https://locatelli-hungaria.hu

Áruház neve: LOCATELLI webáruház
Adószám: 13072816-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-104394
Cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2003
Kapcsolattartó neve: Kovács Zoltán
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30-4379-766
Kapcsolattartó e-mail címe: info [kukac] locatelli-hungaria.hu
Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-péntek 9:00-16:30

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Budapest,
XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A. I. emelet
info [kukac] tarhely.hu

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.locatelli-hungaria.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: locatelli-hungaria.hu Webáruház) keresztül történik.

1.2. A locatelli-hungaria.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Felek közötti szerződés a termék kiválasztását követő megrendelői adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltésével és a beírt adatok ellenőrzésével kezdődik. A megrendelés csak az e-mailban történő visszaigazolásunk után jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a LOCATELLI Hungária Kft. nem iktatja és később nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A rendelés leadása csupán ajánlatkérésnek minősül a Webáruházban bemutatott és az ügyfél által kiválasztott termékekből. Ezt ügyfélszolgálatunk feldolgozza majd a rendelés visszaigazolás e-mailben történő megküldése után jön létre a szerződés.

1.4. Ügyfélszolgálat: 06-30-4379-766

2. Regisztráció, adatok megadása

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, a vásárlásnak azonban nem feltétele a regisztráció. Ez a visszatérő Vevők ügyintézését könnyíti meg a következő vásárlások alkalmával.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Amennyiben bármely megrendelni kívánt termékkel kapcsolatban további kérdései merülnének fel, forduljon bizalommal cégünkhöz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelt termékek csomagolásáról mi gondoskodunk, külön költséget nem számolunk fel.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és az 1.3. pont szerint visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő ?0? Ft-os vagy ?1? Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
3.71. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
3.72. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az info@locatelli-hunaria.hu e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálat telefonszámán: 06-30-4379-766

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre juttatja el.

4.2. Szolgáltató szállító partnere a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja. Saját meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

4.3. Fizetési lehetőségek:
4.31. Készpénz. A megrendelt áru ellenértékét személyes áruátvétel esetén üzletünkben fizetheti ki.
4.32. Postai utánvét. A megrendelt áru ellenértékét és a kiszállítás díját a futárnak kell kifizetnie.
4.33. Előre átutalás. Előre átutalás esetén a csomagot csak akkor adjuk át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (locatelli-hungaria.hu Webáruház) által alkalmazott ragasztó szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.5. A házhoz szállítás díja Magyarországon
4.51. Kisméretű csomag (tekercses termékek és olyan LOCATELLI perforált lemezek esetén, amikor a tábla kisebbik mérete nem haladja meg a 80 cm-t): 3.000 Ft/cím
4.52. Nagyméretű csomag: 5.500 Ft/cím
4.53. Vegyes csomag (tekercses termék és LOCATELLI perforált lemez együttes rendelése) esetén egyszeri szállítás költséget számítunk fel. A perforált lemez méretétől függően vagy a kisméretű, vagy a nagyméretű csomag díját kell megtéríteni. Az összegről a rendelés visszaigazolásban tájékoztatjuk.
4.54. 3 db nagyméretű (305×85 cm, vagy ennél nagyobb méretű) LOCATELLI perforált lemezt meghaladó megrendelés esetén a szállításra egyedi árazás lép érvénybe, aminek összegéről a megrendelés visszaigazolásban tájékoztatjuk.

5. Elállási jog, garancia, szavatosság
5.1 Elállási jog tájékoztató
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
LOCATELLI Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Fax: + 36 23 880 891
E-mail: info@locatelli-hungaria.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (pl. utánvételes fizetés helyett banki átutalás); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
5.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletében foglaltak érvényesek.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf
5.3. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet érvényes.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14060.pdf
Jótállás (garancia) csak tartós használati cikkekre, (például mosógépre, számítógépre, tévére) vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Webáruházunk felé. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

6. Adatvédelem
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

7. Egyebek
7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Budaörsi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.